پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

فعالیت موسسات تک منظوره هنری مد و لباس رسمی شد

تهران-ایرنا-موسسات هنری تک منظوره هنری مد و لباس در استان های سراسر کشور دارای دستور العمل مستقل برای آغاز فعالیت به شکل رسمی شدند.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.