پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

میراث فرهنگی برای رسیدن به درک حفاظت در جامعه فاصله معناداری دارد

معاون میراث فرهنگی در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی برگزار شد درحالی به تشریح برنامه ها و اقدامات معاونت میراث فرهنگی پرداخت که به گفته محمد حسن طالبیان، برای رسیدن به درک حفاظت و مرمت میراث فرهنگی در جامعه فاصله طولانی وجود دارد. او همچنان معتقد است، که حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه سازمان میراث فرهنگی نیست و باید در امر حفاظت مشارکت جمعی مردم و دستگاه ها احساس شود.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.