پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

درخواست ثبت ملی باغ سیب مهرشهر کرج به مقامات عالی کشورارجاع شد

کرج-ایرنا- مدیرکل دفترآموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: درخواست ثبت ملی باغ تاریخی سیب مهرشهر کرج از سوی این سازمان به مقام های عالی کشور ارجاع شده است.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.