برج میلاد روزی ۶۰ هزار نفر بازدید کننده دارد

ساعت ۲۴- قائم مقام معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: براساس آمارهای موجود برج میلاد به عنوان یکی از مراکز گردشگری روزانه به طور متوسط ۶۰ هزار بازدید کننده داشت که در برخی از ایام نوروز این آمار افزایش چشمگیری داشته است.

– آخرین عناوین گردشگری