پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

سلطانیه در ساعت زمین، یک ساعت خاموش شد

ساعت۲۴- زنجان به کمپین ساعت زمین پیوست و به همین منظور سیستم روشنایی میراث جهانی گنبد سلطانیه یک ساعت خاموش شد.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.