اخبار عمومی

فیلم:جلوه نمایی لاله های واژگون در خراسان شمالی

توریسم آنلاین:لاله های واژگون در منطقه خمبی و شهرستان گرمه تا نیمه اردیبهشت قابل مشاهده است.

جلوه نمایی لاله های واژگون در خراسان شمالی

عکس:وحید خادمی

+ ۰ مخالفم – ۰