اخبار عمومی

تصاویر:اینجا برعکس است!

ترجمه از: هستی حقیقی

اروپا سرزمین معماری های عجیب ،ساختمانهای منحصر به فرد و عجایب فرهنگی متفاوت است.

به گزارش “توریسم آنلاین” روستای “اکویین پلاژ” هم یکی از همین مکان های متفاوت که در سواحل شمالی فرانسه واقع شده است.

اما خانه ساکنان این روستا خاص است زیرا آنها در قایق های وارونه زندگی می کنند.

این روستا از سال ۱۹۰۰ به خاطر موقعیت ماهیگیری مشهور شد با اینکه جنگ جهانی دوم سبب نابودی خانه های قایقی شد اما برخی خانواده ها برای حفظ سنت ها دوباره خانه های قایقی را برپا کردند.

امروز نزدیک به ۳ هزار نفر در قایق های وارونه زندگی می کنند و تعدادی هم پذیرای توریست ها هستند. 

روستای قایق های وارونه!
روستای قایق های وارونه!
روستای قایق های وارونه!
روستای قایق های وارونه!
روستای قایق های وارونه!
روستای قایق های وارونه!
روستای قایق های وارونه!
روستای قایق های وارونه!
روستای قایق های وارونه! 

+ ۱ مخالفم – ۰