اخبار عمومی

تصاویر: افسون یک شهر مه آلود

ترجمه از: هستی حقیقی

روستای “نیکو” در ۱۲۵ کیلومتری شهر “توکیو”-ژاپن- قرار گرفته است.

به گزارش “توریسم آنلاین” شهرت این روستا به خاطر مجموعه معابدی است که اغلب در میان هوایی مه آلود قرار دارند و برای رسیدن به آنها از جاده هایی پر از درخت و مه باید عبور کرد.

البته نیکو از سال ۲۰۰۶ دیگر عنوان شهر را یدک می کشد.

دو فصل تابستان و پاییز ،نیکو لبریز از توریست می شود اما افسون موجود در هوا شما را از میان همه جمعیت جدا کرده و به دنیایی دیگر می برد گویی که در این شهر کوچک گم شده باشید.

دیواره های سنگی معابد شهر اغلب با خزه پوشیده شده اند و ورودی هرکدام با فانوس های رنگی تزیین شده اند.

خاص بودن این شهر ،باعث شده که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار بگیرد.

در ادامه تصاویر زیبایی از این شهر کوچک مه آلود می بینید:

روستای
روستای
روستای
روستای
روستای
روستای
روستای
روستای
روستای
روستای
روستای
روستای  

+ ۰ مخالفم – ۰