اخبار عمومی

نکات برای ایمنی و محافظت از خود در سفر

۱٫در صورت امکان در سفر برای پرداخت هزینه ها به جای حمل پول نقد از کارت اعتباری استفاده کنید.