اخبار عمومی

نگاهی به دشت لاله های واژگون کرمانشاه

لاله های واژگون یکی از ۲۰ اثر طبیعی ملی ایران است که اواخر فروردین به گل می نشینند و تا آخر اردیبهشت گل های خود را حفظ می کنند.

تایم لپس بهار طبیعت مشهد

+ ۰ مخالفم – ۰