اخبار عمومی

نرخ بلیت پروازهای سیستمی با کلاس اکونومی

فاطمه مقدم

برنامه‌ریزی برای سفر یکی از عاقلانه‌ترین راه‌های پیش‌بینی هزینه‌های سفر و جلوگیری از خرج‌شدن پول اضافی است.

تصاویر زیبا از هواپیما

از آنجا که یکی از متداول‌ترین سوالات مسافران، قیمت بلیت وسایل حمل‌ونقل عمومی مثل هواپیما، قطار و اتوبوس است،در ستون امروز نرخ بلیت پروازهای سیستمی با کلاس اکونومی ‌(اقتصادی) چند شهرستان کشور را مشاهده می کنید:
تهران – جیرفت
تاریخ: ۹/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۲,۷۸۱,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ماهان
■ ■ ■
تهران – لار
تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۱,۵۶۴,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ایران‌ایر
■ ■ ■
تهران – بم
تاریخ: ۱۱/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۲,۸۳۹,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ماهان
■ ■ ■
تهران – ایلام
تاریخ: ۱۱/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۱,۸۱۳,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ماهان
■ ■ ■
تهران – بندرلنگه
تاریخ: ۱۱/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ایران‌ایر
■ ■ ■
تهران – سیرجان
تاریخ: ۹/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۲,۴۳۹,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ماهان
■ ■ ■
تهران – سبزوار
تاریخ: ۹/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۱,۹۶۵,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ماهان
■ ■ ■
تهران – رفسنجان
تاریخ: ۷/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۲,۲۸۷,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ماهان
■ ■ ■
تهران – گچساران
تاریخ: ۱۳/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ماهان
■ ■ ■
تهران – طبس
تاریخ: ۳۰/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۲,۰۵۸,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ماهان
■ ■ ■
تهران – زاهدان
تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ایران‌ایر
■ ■ ■
تهران – آبادان
تاریخ: ۱۰/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی کیش‌ایر
■ ■ ■
تهران – شهرکرد
تاریخ: ۹/ ۳/۱۳۹۶
قیمت: ۱,۷۵۵,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ماهان
■ ■ ■
تهران – ارومیه
تاریخ: ۱۰/۳/۱۳۹۶
قیمت: ۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال
کلاس پرواز: اکونومی
پرواز با هواپیمایی ایران‌ایر

+ ۰ مخالفم – ۰