تور خارجی

استارت تعدیل چاه‌های مجاز تهران زده شد

وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی در کل کشور شرایط مساعدی ندارد که برای رسیدگی به این موضوع مسسولان آبی تمهیداتی را در نظر گرفته‌اند. در استان تهران به موضوع برداشت از آب‌های زیرزمینی توجه ویژه‌ای شده و برای این مهم نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.

به‌گزارش ایسنا، در حال حاضر ۱۳ هزار حلقه چاه مجاز و ۳۲ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان تهرن وجود دارد، که ۹۰ درصد آب برداشتی استان از چاه های مجاز است بر این اساس، اضافه برداشت عمده آب از چاه های مجاز انجام می شود که باید پروانه های آنها مورد تعدیل قرار بگیرند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته میانگین تعدیل در نظر گرفته شده برای چاه های مجاز استان ۲۸ درصد تعیین شده است.

یکی از طرح‌های دولت یازدهم برای رسیدگی به بحران آب طرح تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی عنوان شده اما به گفته بختیاری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در سال جاری ۱۷۰ میلیارد ریال بودجه برای این طرح در نظر گرفته شده بود که تاکنون حتی یک ریال آن تخصیص نیافته است.

وی با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی این طرح از آغاز امسال تاکنون، اظهار کرد: بر اساس این طرح تا کنون ۸۳۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ۴۱۸ کنتور هوشمند نصب شده که اعتبار آنها از محل اعتبارات داخلی شرکت تامین شده است.

در حال حاضر سالیانه ۲.۵ میلیارد مترمکعب از آب استان تهران از منابع آب زیرزمینی، تامین می‌شود که یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب از این آب در بخش کشاورزی، ۸۰۰ میلیون متر مکعب در بخش شرب، ۱۷۰ میلیون متر مکعب در بخش صنعت، ۳۳۰ میلیون مترمکعب در بخش خدمات و ۵۰ میلیون مترمکعب دیگر در باغچه ها و باغ ویلاها مصرف می شود.

در ۱۵ سال گذشته مصرف بی رویه آب های تجدیدپذیر کشور، بیلان منفی ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی را در این زمینه به همراه داشته و این بیلان در سطح استان تهران سالیانه منفی ۱۵۰ میلیون مترمکعب است.

اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی فقط توانسته ۱۵ تا ۲۰ درصد از این بیلان منفی را بکاهد.

منبع: ایسنا

تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

مطالب مرتبط