تور خارجی

تمایل روسیه و ترکمنستان برای داشتن بازار مشترک گاز با ایران

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از تمایل روسیه و ترکمنستان برای داشتن بازار مشترک گاز با ایران از طریق دریا خبر داد.

حمیدرضا عراقی در گفت وگو با ایسنا، از تمایل روسیه و ترکمنستان برای داشتن بازارهای مشترک با ایران از طریق دریا خبر داد و گفت: البته این مذاکرات در این مرحله قرار دارد که آیا این موضوع اقتصادی هست یا خیر.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های مشترک با روسیه اظهار کرد: این کمیته مشترک بین ما و گس پروم است که شامل  شش کمیته می‌شود. این کمیته‌ها مربوط به صادرات گاز، بازار مشترک، تعمیرات، بحث های کارآفرینی، روش های تعمیرات، روشهای پیک رانی، روش‌های حفظ و نگهداری است. یکی از کمیته‌ها هم فرآیندهای بازار مشترک است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درمورد بازارهای فروش گاز ایران توضیح داد: در جنوب بازار زیادی وجود دارد و همه کشورهای اطراف ایران از جمله کویت، امارات، شرکت های خلیج فارس و…  می توانند از گاز طبیعی ایران استفاده کنند.

عراقی تاکید کرد: البته شرایط باید از نظر اقتصادی و سیاسی آماده باشد. این فرآیند می تواند با کمک روسیه یا ترکمنستان یا به صورت مستقل باشد.

منبع: ایسنا

تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

مطالب مرتبط