کنفرانس و کنگره

ورود دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت به پیکره کنفرانس

ورود دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت به پیکره کنفرانس

پروفسور مصطفی بهزادفر، رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت و دبیر علمی شهرسازی کنفرانس بین‌المللی هنر، معماری و کاربردها،

پروفسور مصطفی بهزادفر، رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت و دبیر علمی شهرسازی کنفرانس بین‌المللی هنر، معماری و کاربردها، حمایت علمی و معنوی آن دانشکده را از این کنفرانس اعلام کرد.

ایشان در ادامه چندی از اساتید مطرح در زمینه هنر و معماری از جمله دکتر ایرج اعتصام، دکتر محسن فیضی، دکتر ناصر کلینی و چند تن دیگر از خبرگان را جهت همکاری در کمیته علمی و کمیته داوران معرفی نمود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این کنفرانس منشاء خیر و برکت برای فعالان این عرصه باشد.

منبع: نامه شماره ۷۰/۸۹۷۷
مورخ ۹۵/۴/۲۸