تور خارجی

صعود آرام سکه

در روزهای اخیر نرخ سکه با شیبی ملایم حرکت صعودی داشته است؛ به طوری که سکه تمام طرح جدید حدود ۳۰۰۰ تومان و نیم سکه بحدود ۱۰ هزار تومان با افزایش قیمت روبرو شده‌اند.

به گزارش ایسنا، انواع سکه در روزهای اخیر با شیبی ملایم روند افزایشی را طی کرده است.۳۱agu2016.6

سکه تمام طرح جدید در ابتدای هفته جاری با قیمت یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان به طور متوسط در بازار عرضه شد. این نوع سکه در روز هشتم شهریور به یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان رسید و در بازار دیروز – سه‌شنبه – با ادامه این روند صعودی یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان فروخته شد تا در این بازه زمانی ۳۰۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کند.

همچنین نیم سکه در این هفته در روز شنبه – ششم شهریور – ۵۶۷ هزار تومان عرضه شد و در روز بعد به ۵۶۹ هزار تومان رسید که در نهایت به ۵۷۰ هزار تومان در بازار دیروز رسید تا با افزایش ۳۰۰۰ تومانی روبرو شده باشد.

اما طی این هفته در میان انواع سکه ربع سکه با نوساناتی همراه شد. ربع سکه در نخستین روز هفته ۲۹۴ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد و در روز یکشنبه – هفتم شهریور – ۲۹۵ هزار تومان فروخته شد. همچنین در روز بعد به شیب افزایشی‌ خود ادامه داد و ۲۹۶ هزار تومان رسید اما در بازار دیروز – نهم شهریور – روندش معکوس شد.

همچنین سکه گرمی در این فاصله زمانی با ثبات قیمت همراه بوده و روی نرخ ۱۸۲ هزار تومان قرار داشته است.

سکه تمام طرح جدید در این هفته نسبت به قیمت هفته گذشته خود یعنی حدود یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان، از ثبات نسبی برخوردار بوده است. اما نیم سکه در مقایسه به نرخ هفته قبل خود ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته و از ۵۶۰ هزار تومان در اواخر هفته گذشته به ۵۷۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین ربع سکه روند افزایشی نسبت به هفته گذشته پیدا کرده و از ۲۹۰ هزار تومان به ۲۹۶ هزار تومان رسید.

منبع: ایسنا

تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

مطالب مرتبط