تور خارجی

کبابی های خیابان بُرُشیان

سرتاسر خیابان برشیان کبابی های خوبی است. به هر کبابی که وارد شوید، بدون شک اگر سفارش «کباب» بدهید برای شما «کوبیده» می آورند اما اگر کباب لقمه ای بخواهید باید سفارش «خَرَواتس» بدهید که در تهیه آن از گوشت گوساله و مرغ استفاده می شود. البته تذکر بدهید مسلمان هستید تا در ترکیب آن از گوشت خوک استفاده نکنند.

منبع: برترینها

کباب ارمنی

تور ارمنستان | تور ارزان ارمنستان | قیمت تور ارمنستان

مطالب مرتبط