تور خارجی

پارک ملی کینابالو

پارک ملی کینابالو (مالایی: تامان کینابالو)، به عنوان یکی از اولین پارک ملی مالزی در سال ۱۹۶۴ تاسیس شده است، برای اولین بار میراث جهانی مالزی توسط یونسکو 3در دسامبر سال ۲۰۰۰ برای “ارزش برجسته جهانی” آن تعیین شده و نقش این پارک را به عنوان یکی از مهم ترین پارکهای مالزی تایین کرده است که این سایت  بیولوژیکی  با بیش از ۴۵۰۰ گونه از گیاهان و جانوران، از جمله ۳۲۶ پرنده و حدود ۱۰۰ گونه پستاندار، و بیش از ۱۱۰ گونه حلزون زمین یکی از گنجینه های زمین محسوب می شود.

پارک ملی کینابالو واقع در سواحل غرب sabah، مالزی بورنئو به مساحت ۷۵۴ کیلومتر مربع واقع شده است.
4 2

تور مالزی | تور مالزی سنگاپور

مطالب مرتبط