اخبار ویژه, گردشگری و توریسم

غذاهای نا آشنا بهانه ای برای گردشگران ماجراجو جهان

تجربه غذاهای ناشناخته محلی نه تنها برترین انگیزه برای جذب گردشگران و مسافران گردشگری غذا بلکه مبدل به عنصری مهم برای جذب مردم علاقمند به سفرهای ماجراجویی شده است.
این روزها غذا برترین انگیزه برای جذب گردشگران و مسافران درسراسر جهان نه تنها به سبکی که به نام گردشگری غذا می‌شناسیم بلکه درجذب مردم به سبک گردشگری ماجراجویی نیز تلقی می‌شود.

images
درحال حاضر ارتباط میان گردشگری ماجراجویانه و غذا روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود به طوری که نزدیک به یک سوم از اپراتورهای تورهای ماجراجویانه می‌گویند که مسافرانشان از آن خواسته‌اند که تجربه انواع موادغذایی ناشناخته رابه عنوان بخش مهمی از تجربه سفر بگنجانند.
تجربه غذا همچنین می‌تواند به عنوان بخشی پشتیبان و افزوده برای هر تورباشد و هر تورگردانی می‌تواند به مسافران خود امکان انتخاب و خرید بسته های بیشتر و متفاوت تری بدهند. بسته‌های مسافرتی کاملا متفاوت با اشکال و فعالیت های مشابه ورایج که به مراتب رقابتی‌تر نیز هست.
نکته جالب دیگر که در بررسی‌های اخیر بدست آمده آن است که درحال حاضر ۵ کشور یا مقصد گردشگری که مسافران درحال حاضر می‌توانند تجربیات جالبی درزمینه غذا و ماجراجویی همزمان بدست آورده و برنامه تور تمرکز مشخصی بر غذا دارند کشورهای ایتالیا، فرانسه، پرو، اسپانیا، تایلند و هند هستند.
نکته جالب دیگر آن که اهمیت غذا درفرهنگ و شناخت آن برای همه مسافران مطرح است اما این موضوع بیش از همه برای گروه های سنی میانسال و سالمندتر مسافران جذابیت دارد.

images (1)

این موضوع درمورد اهمیت غذاهای محلی از نظر کسب آگاهی درباره فرهنگ های محلی نیز صادق است یعنی بیشتر مسافران میانسال اعلام کرده اند که چشیدن و آزمودن غذاهای محلی برایشان بسیار مهم است.

تورهای ماجراجویی ترکیبی با تجربه انواع غذاهای محلی همچنان آن گونه که باید به طور گسترده رواج نیافته است. برخی از ۷۶ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که برحسب تصادف تجربه انواع ترکیبات غذایی را در تورهای خود ایجاد کرده‌اند. درحدود ۳۰ درصد از تورگردان‌های خارجی نیز درپاسخ گفته‌اند که مشخصا با هدف بازاریابی بهتر غذا را درمرکز برنامه های بازاریابی تورهای خود قرار می‌دهند.

download

مطالب مرتبط