گردشگری و توریسم

فرودگاه بروکسل اجازه ایجاد اتاق نیایش به هندوان نداد

مقامات فرودگاه بروکسل که براساس استراتزی حق با مشتری است، برای همه پیروان مذاهب اتاق نیایش ایجاد کرده، درخواست رهبر هندوان را دراین زمینه رد کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط