گردشگری و توریسم

برگزاری جشن کودکان نان آور بندرعباس الگوی فرهنگی مناسبی است

بندرعباس – مشاور عالی استاندار هرمزگان برگزاری جشن کودکان نان آور بندرعباس را الگوی فرهنگی مناسبی عنوان کرد.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط