گردشگری و توریسم

جایی که سنگ سخن می گوید

هنرهای صخره ای یکی از کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجامانده از بشرند که قدمت بعضی از آنها به ورای ۴۰۰۰۰ سال می رسد.
نمای ایران

مطالب مرتبط