گردشگری و توریسم

نخستین هتل سبز ایران در اصفهان ساخته می شود

اصفهان – ایرنا – مدیر عامل گروه سرمایه گذاری گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی از ساخت نخستین هتل سبز ایران در اصفهان در سال ۹۵ خبر داد.www.irna.ir

مطالب مرتبط