گردشگری و توریسم

تشکیل پایگاه پژوهشی جاده ابریشم

در نشستی با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاون میراث فرهنگی، تشکیل پایگاه پژوهشی موضوعی جاده ابریشم تصویب شد و این پایگاه فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش «میراث آریا» دستورالعمل‌های ۱۷ گانه هیات امنای پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی با حضور رئیس سازمان به تصویب رسید.

دنیای اقتصاد: گردشگری

مطالب مرتبط