گردشگری و توریسم

کشف گرمابه‌ ۷۰۰ ساله در قلعه سنگ سیرجان

او افزود: کاوشهای باستان شناختی در دامنه‌های شمالی قلعه سنگ به کشف یک کارگاه سنگ تراشی و در دامنه‌های شرقی آن به کشف یک گرمابه بزرگ منجر شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط