گردشگری و توریسم

دلسردی ۷۶۷ هتل از دریافت گواهی استاندارد

رئیس جامعه هتلداران کشور با بیان اینکه ۳۴۰ هتل گواهی استاندارد گرفته‌اند، تصریح کرد: «۷۶۷ هتلدار برای دریافت این گواهی اقدام کرده‌اند اما طبق آیین‌نامه جدید، معاف از نرخ‌گذاری نمی‌شوند و براین اساس بی‌انگیزه شده‌اند.» جمشید حمزه‌زاده در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «۱۱۰۰ هتل یک تا ۵ ستاره در کشور وجود دارد و از این تعداد ۱۴۰ هتل گواهینامه استاندارد را دریافت کرده‌اند. تعداد ۷۶۷ هتل نیز درخواست گواهی داده‌اند که فرآیند آن در حال اجرایی شدن است.»

دنیای اقتصاد: گردشگری

مطالب مرتبط