گردشگری و توریسم

نمایش ۷۰۰ اثر صنایع دستی کشورهای عضو اکو در تهران

بیرجند – ایرنا – مدیر اجرایی موسسه فرهنگی اکو گفت: برای نخستین بار صنایع دستی ۱۰ کشور عضو اکو جمع آوری شد و ۷۰۰ اثر آن نوروز ۹۵ در کاخ موزه نیاوران و برج میلاد تهران به نمایش گذاشته می شود.www.irna.ir

مطالب مرتبط