گردشگری و توریسم

آیین نیایش کلیمیان در شوش برگزار شد

شوش – ایرنا – جمعی از کلیمیان مقیم ایران روز پنجشنبه با حضور در آستان مقدس حضرت دانیال نبی (ع) در شوش به نیایش و عبادت پرداختند.www.irna.ir

مطالب مرتبط