گردشگری و توریسم

پرواز زدگی – تهوع و استفراغ در هواپیما

تهوع و استفراغ در هواپیما احساس ناراحتی در سیستم گوارشی مشکلی است که ممکن است برای خیلی از افراد هنگام پرواز با هواپیما پیش بیاید …
مجله گردشگری و سفر | کوله پشتی مجله ی اینترنتی سفر و گردش

مطالب مرتبط