گردشگری و توریسم

تولید برنامه های ردیف موسیقی سنتی ایران نیازمند حمایت است

تهران- ایرنا- رییس مرکز میراث فرهنگی ناملموس منطقه آسیای غربی و مرکزی در تهران گفت: تولید برنامه ها و اجرای ردیف های سازی و آوازی با وجود جایگاه اساسی که در تصنیف و اجرای موسیقی ایرانی دارد، نیازمند اعمال سیاست های حمایتی است.www.irna.ir

مطالب مرتبط