گردشگری و توریسم

خانه ها دامنه کوههای اطراف چشمه علی را بریده اند

یک باستان شناس گفت: در صورتی که حریم جدیدی برای چشمه علی در نظر گرفته شود تخریب خانه های اطراف نیز باید با نظارت باستان شناسان باشد چرا که خانه ها دامنه کوه را بریده اند.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط