گردشگری و توریسم

میل سیری ناپذیر انگلیسی‌ها برای سفر به ایران

شرکت گردشگری «وایلد فرانتیر» انگلیس اعلام کرده که با لغو تحریم‌های ضد ایرانی، میل به گردشگری در ایران به شکل چشمگیر و «سیری ناپذیری» افزایش یافته و از ژوئن ۲۰۱۵ جهشی در این زمینه رخ داده است.
دنیای اقتصاد: گردشگری

مطالب مرتبط