گردشگری و توریسم

قرارداد خرید هواپیمای ایرباس نهایی شد

اخبار گردشگری قرارداد خرید هواپیمای ایرباس نهایی شدخبرها از نهایی شدن خرید هواپیما از شرکت ایرباس و همین طور قرارداد با پژوی
اخبار گردشگری

مطالب مرتبط