گردشگری و توریسم

وجود ۳ دوره تاریخی در قلعه شاهدژ اصفهان

کاوش در قلعه شاهدژ اصفهان شواهدی را برای باستان شناسان آشکار ساخت که برخلاف اطلاعات مندرج در منابع تاریخی نشان از وجود سه مقطع تاریخی شامل دوره ساسانی، قرون اولیه اسلامی و دوره سلجوقی داشت .

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط