گردشگری و توریسم

میدان سرخ مسکو میدان گردشگری سرخ چین می‌شود

با توسعه گردشگری سرخ چین طبق توافقنامه های مشترک روسیه و چین، سال آینده درصدمین سالگرد انقلاب روسیه، میدان سرخ مسکو به میدان سرخ گردشگری چین مبدل میشود

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط