گردشگری و توریسم

جمهوری آذربایجان فرش دستباف ایرانی را به نام خود معرفی می کند

تبریز – ایرنا – سرپرست و عضو هیات علمی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز گفت: جمهوری آذربایجان با انتشار کتابی، فرش دستباف ایرانی را به نام خود معرفی کرده است.www.irna.ir

مطالب مرتبط