گردشگری و توریسم

فناوری و مسافرتهای ۲۰۱۶

ماشین های راننده؛ روبات هایی که لباس را شسته و تاشده تحویل می دهند؛ کسب و کار هوشمند می تواند تنها چند مورد از پیشرفت تکنولوژی باشد.در این مقاله موارد مورد انتظار را بررسی می کنیم.
مجله گردشگری و سفر | کوله پشتی مجله ی اینترنتی سفر و گردش

مطالب مرتبط