گردشگری و توریسم

خبرهای خوشی از مسکو به گوش می‌رسد

اخبار گردشگری روسیه ۱۷ میلیون گردشگر خروجی دارد. پس از تیره شدن روابط مسکو و آنکارا، تهران وارد عمل شده تا نظر
اخبار گردشگری

مطالب مرتبط