گردشگری و توریسم

عملیات نقشه برداری از بزرگ ترین بازار مسقف جهان در تبریز آغاز شد

تبریز – شهردار کلانشهر تبریز گفت: عملیات نقشه برداری در بزرگ ترین بازار مسقف تاریخی جهان با یک کیلومتر مربع وسعت در تبریز آغاز شد.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط