گردشگری و توریسم

روستای خواجه جمالی

روستای خواجه جمالی یکی از چند روستای پیوسته به هم از بخش خشت می باشد. سه روستای انتهایی شهر خشت به ترتیب بزین ، خواجه جمالی و چیتی نام دارند. روستای خواجه جمالی از هوایی همچون خشت برخوردار است .به گونه ای که در تابستان هوا گرم و خشک می باشد و زمستان ها هوا …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

مطالب مرتبط