گردشگری و توریسم

ابلاغ آیین نامه راهنمایان گردشگری

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه راهنمایان گردشگری(جهانگردی) را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط