گردشگری و توریسم

عملیات کف سازی محدوده میدان امام اصفهان آغاز شد

اصفهان -ایرنا- مدیر پایگاه ثبت جهانی میدان امام اصفهان گفت: عملیات کف سازی محدوده خیابان سپه، مجموعه میدان امام تا خیابان حافظ از امشب آغاز شد.www.irna.ir

مطالب مرتبط