گردشگری و توریسم

چاره کار هارمونی قرص و محکم است نه بداهه سازی!

نقطه عطف تاریخ سینما و تولد موسیقی فیلم از هم جدا نیستند. زمانیکه برادران لومیر نخستین نمایش عمومی خود را برگزار کردند یک پیانیست در پس اجرا، می نواخت و جمعیت به پرده چشم دوخته بودند حالا اما موسیقی فیلم همگام با تکنولوژی تغییراتی شگرف کرده، تغییراتی که دانش موسیقایی را با دانش فیلم پیوند داده و با این حال نقدهایی جدی به نوع ارایه موسیقی فیلم وجود دارد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط