گردشگری و توریسم

نقش همایش گردشگری صنعتی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور

برگزاری همایش‌های بین‌المللی گردشگری صنعتی در حوزه‌ خودرو، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و همایش‌های مشابه پای سرمایه‌گذاران بزرگ و برندهای چندملیتی را به کشور باز می‌کند.
به گزارش میراث آریا، مجری طرح گردشگری صنعتی در ایران با بیان این مطلب گفت: «با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، ما باید در سال ۱۴۰۴ به کشور اول منطقه تبدیل شویم. از این رو، برگزاری همایش تخصصی گردشگری صنعتی آن هم در ابعاد بین‌المللی می‌تواند در دستیابی به این هدف موثر باشد.»
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

مطالب مرتبط