گردشگری و توریسم

آینده گردشگری جهان، نبرد بین برندهاست

مسعود سلطانی‌فر گفت: آینده گردشگری جهان نبرد بین برندها است و از این پس تصویر موجود در ذهن گردشگران دنیا از روی برندها شکل می‌گیرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط