گردشگری و توریسم

اشتغال پایدار با تقویت گردشگری در استان سمنان امکان پذیر است

دامغان – استاندار سمنان بابیان اینکه بهترین راه ایجاد اشتغال پایدار در استان تقویت صنعت گردشگری است، گفت: گردشگری سالم و توجه به اماکن تاریخی و مذهبی از مهمترین راه های ایجاد اشتغال است.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط