گردشگری و توریسم

طرح حمایت از احیا به کمک میراث فرهنگی در برنامه ششم می‌آید

رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی-تاریخی گفت: «ما در این طرح تلاش داشته‌ایم به نحوی کار را پیش ببریم که حفظ و نگهداری آثار و اماکن تاریخی، یک ارزش تلقی شود و در کنار آن نیز بتوان مزیت و انتفاع اقتصادی ایجاد کرد.» به گزارش میراث آریا، جعفر قادری ادامه داد: «با توجه به اینکه حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی و تاریخی به‌عنوان یک طرح به صحن علنی مجلس آورده شده، به همین دلیل نمی‌تواند بار مالی را به دولت تحمیل کند، اما با این وجود تلاش داشته‌ایم تا همه موارد را برای اجرایی شدن هرچه بهتر این طرح مد نظر قرار دهیم.» نماینده مردم شیراز با بیان اینکه کلیات طرح یاد شده به تایید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز رسیده است، تصریح کرد: «در شرایطی که در برنامه ششم توسعه جایگاه مناسبی برای سازمان میراث فرهنگی در نظر گرفته نشده است، این طرح می‌تواند بخش عمده‌ای از محدودیت‌ها و مشکلات موجود را به نفع مردم و دلسوزان میراث فرهنگی مرتفع سازد.»

روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

مطالب مرتبط