گردشگری و توریسم

اروپاییان جای روس‌ها را دربازار گردشگری پرمی‌کنند

فعالان گردشگری ترکیه قصد دارند با استفاده از ابزارهای بازاریابی و تسهیلات ویزا برای گردشگران اروپایی جای خالی روسها را پرکنند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط