گردشگری و توریسم

موج خصوصی‌ساز به سازمان میراث فرهنگی می‌رسد؟!

برنامه پیشنهادی ششم توسعه در حالی بیش از یک هفته‌ی گذشته منتشر شد که تبصره ۳۶ آن مربوط به میراث فرهنگی موارد قابل تاملی در خود داشت؛ مواردی که گویا مسئولان سازمان میراث فرهنگی و معاونت مربوط به آن تلاش زیادی برای اصلاح برخی اجزای آن کردند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط