گردشگری و توریسم

مسافران هندی از چینی‌ها و ژاپنی‌ها هم دیجیتال‌ترند

مسافران کسب و کار وتجارت درهند بیش از چینی‌ها و ژاپنی‌ها از فناوری‎های دیجیتال درسفر علاقه دارند و برای آن ازجیب خود هزینه می‌کنند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط