گردشگری و توریسم

کشف ده‌ها هزار گلوله توپ جنگی ازقرن ۱۶ درهندوستان

درجریان حفاری وفعالیت‌های عمرانی در قلعه‌ای واقع در جنوب هند بیش از ۳۹ هزارگلوله توپ جنگی کشف شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط